S c i r y u d a

B r a c k e n.   T h e   L i n g s.

S c i r y u d a,   S h e r w o o d   F o r e s t,   N o t t i n g h a m s h i r e.